parallax background

Оперативна гинекология

Диагностична и оперативна хистероскопия

Хистероскопията е минимално инвазивна процедура , при която през шийката на матката се въвежда оптична система, с помощта на която се оглеждат цервикалният канал, кухината на матката и отворите на маточните тръби.

Лабиопластика

Лабиопластиката е оперативна процедура за намаляване размера на малките срамни устни.

Маточен кюртаж/ сепарирано абарзио

Маточен кюртаж/ сепарирано абарзио

Диагностична и оперативна лапaроскопия

Лапароскопията е минимално инвазивна хирургична интервенция, която се използва за визуализиране, оглеждане и лечение на органите, разположени в коремната кухина и малкия таз.

Коремни операции

Не изискват оперативно отстраняване на матката.

Влагалищни операции

Пластика на влагалище- предна и задна
Вагинална хистеректомия- отстраняване на матката

Нерадикално отстраняване на матката

Тотална абдоминална хистеректомия – включва изваждане на матката, включително и маточната шийка