Тотална абдоминална хистеректомия – включва изваждане на матката, включително и цервикса

Диагностика и лечение на състояния, свързани със:

  • хеморагия в коремната кухина
  • профузни абнормни генитални кръвотечения
  • чревна непроходимост настъпила в резултат на гинекологично заболяване
  • перитонит, свързан с гинекологично заболяване
  • случаи с тежко протичаща тазова възпалителна болест
  • остри усложнения на миомен възел

Други форми на остър хирургичен корeм от гинекологичен произход.

  • Миома (миоматоза) на матката в случаи на общи размери на матката колкото и повече от тримесечна бременност независимо от наличието или липсата на оплаквания; особена локализация на миомните възли – субмукозни, на шийката и др.; усложнения на миомен възел: торзия, некроза, бързо нарастване на миомния възел, оплаквания поради натиск върху съседни органи.
  • Ендометриоза: на матката (аденомиоза) – при неповлияваща се дисменорея и генитални кръвотечения, тежки форми на външна ендометриоза.
  • Тежки форми на тазова възпалителна болест със сформиране на възпалителни аднексиални формации.
  • Туморни формации в областта на аднексите с бенигнен характер – при жени в пре- и постменопауза при необходимост от отстраняване на аднекс, засегнат от бенигнено заболяване, е оправдано извършване и на хистеректомия.

Имате въпроси?

Запазете час за консултация в нашият кабинет

Запазете час