Д-р Борислава Попова

Завършва медицина през 2000 г. в МУ-София. През 2003 г. успешно полага изпитите на United States Medical License Examination и получава право да практикува медицина в САЩ, където работи като доброволец в „Резърекшън Хоспитал” Чикаго, Илинойс.

Същата година работи и като национален консултант към ООН по програмата „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в Южна и Източна Европа.”

Специализира в СБАЛАГ „Майчин дом” и 2007 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология”. 2008 г. завършва аспирантура по микроинвазивна хирургия към WALS (World Association of Laparoscopic Surgeons) в „Лапароскопик хоспитал” Делхи, Индия.

Преминава квалификационни курсове по ехографска и доплерова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, лапароскопия и хистероскопия(диагностична и оперативна) в областта на гинекологията,оперативна гинекология и високо рисково раждане. Завършва специализиран курс по резектоскопска биполярна хистероскопска хирургия към ESGE, Флоренция, Италия, специализиран курс по колпоскопия под ръководството на проф. Алберт Сингер, специализиран курс по ендоскопска гинекология - миомектомии, хистеректомии (MIC II) в Киел, Германия, специализиран курс по ендоскопска хирургия към Университета Минхо, Брага, Португалия.

През 2017г придобива диплома- Бакалавър по ендоскопска хирургия от Европейската академия по гинекологична хирургия Лювен, Белгия. От 2007 г. до 2014 г. работи в МБАЛ „Токуда Болница София" като акушер-гинеколог в отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия. 2014 г. печели конкурс за асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, където работи като акушер-гинеколог и обучава български и чуждестранни студенти по медицина и стоматология. От 2015 г.- 2017г - работи в „ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда - София" в отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия.

От 2018 г. Д-р Борислава Попова работи като акушер-гинеколог в Отделението по Гинекология на МБАЛ „ВИТА“.

През 2018г завършва аспирантура по Козметична Гинекология - към Американската Естетична Асоциация, Дубай, ОАЕ.

През 2019г преминава обучителен курс " Сексуална дисфункция при мъжете и жените" към Biobridge Foundation - Женева, Швейцария; " Химичен пилинг за интимно подмладяване и избелване" към Skintech Academy - Жирона, Испания.

Декември 2019г. завършва Мастър клас - Естетична гинекология към "Института по интимно здраве" - Intimate Wellness Institute - Ричмънд, Вирджиния САЩ и Кабинет "д-р Борислава Попова" придобива статут на Center of exellence на Intimate Wellness Institute USA.

Д-р Борислава Попова е член Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Български лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация по мини инвазивна гинекология (БАМИГ) , Българската Асоциация по Онкогинекология (БАОГ) Световната асоциация на лапароскопските хирурзи (WALS) и на Европейското дружество по гинекологична ендоскопия (ESGE), старши член на Европейското Дружество по Естетична Гинекология (ESAG).

Професионалните и интереси са насочени в областта на минимално инвазивната хирургия в гинекологята, в профилактиката и лечението на прекарцинозите на маточната шийка и естетичната гинекология.

Д-р Вероника Кръстанова

Завършва медицина в МУ-София–1999г., придобива специалност през 2006г. В СБАЛАГ „Майчин дом”. Работи в 26 ДКЦ и по-късно към кабинета на „Асоциация по семейно планиране и репродуктивно здраве”. В МБАЛ „Токуда” от 2007г до настояще.

Преминава квалификационни курсове по ултразвукова диагностика, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката. Преминава курс по лапароскопска диагностика и е член на ESGE.

С дългогодишна практика в проследяването на високорискова бременност, нормално и оперативно акушерство. Д–р Кръстанова е член на БЛС, дружеството по Акушерство и Генекология.

През 2018г завършва аспирантура по Козметична Гинекология - към Американската Естетична Асоциация, Дубай, ОАЕ

Д-р Силвия Оручева

Завършва медицина през 2009 г. в Тракийски Университет Стара Загора. През 2010 г. става член на Асоциацията по Медицина в Испания с право на практикуване в страната. За периода 22.12.2011г. - 31.05.2013 работи като лекар без специалност в Испания. През 2013г. печели конкурс и започва обучение като лекар специализант по Акушерство и Гинекология в МБАЛ Токуда Болница София с научен ръководител д-р Илия Карагьозов. През периода юли 2017г. до януари 2018г. след приключване на специализацията работи като лекар ординатор в Отделение по Обща и Онкологична Гинекология, Тазова Хирургия и Акушерство в МБАЛ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. През декември 2017 г. придобива специалност по Акушерство и Гинекология.

От февруари 2018г. е част от екипа на д-р Илия Карагьозов в МБАЛ Вита Болница като лекар специалист в отделение по Акушерство и Гинекология

Професионалните интереси на д-р Оручева са в областта на доброкачествени и злокачествени заболявания в гинекологията, профилактика и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, минимално инвазивната хирургия в гинекологията; Лазерна и естетична гинекология.

Има следните завършени курсове:
  • Обучителен курс по ултразвук в Акушерството и Гинекологията с международно участие ( 2014 г. и 2015 г.);
  • Курс по ултразвуков скрининг на бременността 2016г.
  • Office Hysteroscopy training workshop Theory Live Hysteroscopy Hansd- on training ( 2016 г. Faculty: prof. Sergio Haimovich, MD,PhD );
  • Курс по хистероскопия (проф. Горчев, проф. Томов УМБАЛ Св. Марина- Плевен 2018г.);
  • Теоретичен и практически курс по техники за поставяне на интимни филари с международно участие Dr. Denize Gulcan, Paris France – Belgium 2018г.
  • Building Bridges Between Assisted Reproduction and Infertility Treatment and Minimaly Invasive Gynecological Surgery - Hysteroscopy and Laparoscopy ( Prof. Ceana Nezhat USA; Prof. Sergio Haimovich Israel; Dr. Dimitar Cvetkov Bulgaria 2019)
  • Принципи на колпоскопската диагностика и деструктивно лечение на гениталните преканцерози при жената (Д-р Илия Карагьозов дм , София, България 2019);
  • Курс по Лазерна и естетична гинекология (Dr. Cesar Arroyo, Spain, Hospital Universitario, Madrid, 2019г.)
  • Курс по Теоретична и практическа естетична гинекология с международно участие - prof. Marco Gambacciani, Italia 2019 - Лазерна терапия на стрес – инконтинеция, лазерна естетична гинекология; Dr. Cesar Arroyo, Madrid, Spain – Лазерна естетична гинекология 2019г.; Dr. Ivan FIstonich ( Лазер в гинекологията ) , Croatia 2019г.
  • Лапароскопска гинекологична хирургия - (проф. Горчев, проф. Томов УМБАЛ Св. Марина- Плевен 2019г.)

Д-р Оручева е член на Български лекарски съюз ( БЛС ); Българско Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ); Българска Асоциация по Онкогинекология (БАОГ); Българска Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (БАМИГХ). Участник в научни статии, публикации и участия в конгреси.