Вътрешноматочният песар – добрият избор на съвременната жена