3 най-често срещани причини за вагинална сухота и тяхното лечение