Гинекологични проблеми на жените след 50-годишна възраст и тяхното лечение