Плазмотерапия: ефикасен метод за лечение на лихен планус