Лапароскопия: защо е все по-предпочитан оперативен метод?